addtech-logo-blue

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund.

Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har drygt 2 200 medarbetare i cirka 140 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 6,5 miljarder svenska kronor och försäljning till ett 30-tal länder.
Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kundernas verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter, lösningar och tjänster. Ungefär hälften av omsättningen kommer från standardprodukter och hälften från specialanpassade produkter, lösningar eller tjänster. Det nära samarbetet som bolagens säljare har med världsledande kunder som ABB, Ericsson, Novo Nordisk, Sandvik, Tetra Pak och Volvo bidrar till ökad konkurrenskraft då dessa kunder ställer höga krav på innovation, kvalitet och leveranssäkerhet. Det ger koncernen värdefull kunskap om den nordiska industrins trender och drivkrafter, kunskap som förmedlas inom hela koncernen, samt till bolagens leverantörer.

Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

 

www.addtech.se

Ramström Transmission AB är en del av Addtech gruppen.