Navigation

Spännelementets fördelar

• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Enkel dimensionering
• Enklare maskinbearbetning
• Mindre materialåtgång
• Mindre lagerhållning genom användandet av   standardiserade element
• Längre livslängd och högre precision hos förbandet
• Högre överförbart moment på mindre axeldiameter
• Lätt att flytta montaget i axialled

Levereras även i kundanpassade utföranden. Kontakta oss.

Ladda ner vår kataloger här intill ►
 
 

Spännelement typ 1008 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025-0,045 mm

Tillsammans med 4061 utgör dessa element det kraftigaste MAV har att erbjuda. Den överförda kraften i förhållande till diameter är bland de största som går att erhålla med noggrann koncentricitet.
1008 används där kraven på kraft/diameter förhållandet är något lägre än för 4061.

Användningsområden

Elementen används vid stora masströghetsmoment, kraftiga vibrationer, snabba accelerationer, när kraven på koncentricitet är höga och vid stora radialkrafter vid axeländen. Det höga yttrycket mot både nav och axel gör att man minskar risken för passningsrost.

Applikationer

Fastsättning av svänghjul på mekaniska pressar, turbinrotorer och valsar i valsverk.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Främre inre tryckring
3 Yttre ring
4 Bakre tryckring

Spännelement typ 1061 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 – 0,03 mm

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid medelhöga till höga moment.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och vibrationer kan förorsaka skador. Det höga yttrycket mot både nav och axel gör att man minskar risken för passningsrost. Den främre ringen har en något större diameter för att monteras mot navet för att på så sätt undvika axiella glidningar vid montage.

Applikationer

Turbindrifter och stora fläktdrifter m.m.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Spännelement typ 1062 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025 – 0,045 mm

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell noggrannhet vid medelhöga till höga moment.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och vibrationer kan förorsaka skador. Det höga yttrycket mot både nav och axel gör att man minskar risken för passningsrost.
Skillnaden mellan detta element och serie 1061 är att det har innerring som håller samma diameter som ytterringen, vilket ger en viss axiell glidning vid montage.
Det är möjligt att dra åt skruvarna på serie 1062 till samma åtdragningsmoment som serie 1061.
Då kommer värdena Mt, Fax, Pa och Pm att öka proportionellt förutsatt att hela längden H3 är inbäddad i navet för att undvika att den inre tryckringen (del 2) deformeras.

Applikationer

Turbindrifter och stora fläktdrifter m.m.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Spännelement typ 1071 standard

Spännelement typ 1072 standard

Spännelement typ 1261 standard

Spännelement typ 1800 standard

Spännelement typ 2005 standard

Egenskaper

• Ingen axiell rörelse vid montage
• Klarar medelhöga till höga moment.
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

Elementet är mycket vanligt och finns installerat i miljontals applikationer runt om i världen.
Elementet är inte självcentrerande och det är därför viktigt att en stor del av navet har kontakt med axeln för att undvika att elementet och navet kastar när det roterar.
Kan med fördel bytas ut mot 1062 eller 1061. Det är viktigt att undvika böjmoment när detta element används, det ger ett enormt tryck på skruvarna, som kan leda till haveri.

Användningsområden

Finns i alla möjliga applikationer. Är så att säga spännelementet som startade trenden.

Applikationer

Infästning av remskivor och kedjehjul m.m.
Lagning av gamla applikationer.
Montage av torkcylindrar.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Främre inre tryckring
3 Inre hylsa
4 Yttre hylsa
5 Bakre inre tryckring

Spännelement typ 3003 standard

Egenskaper

• Går att fixera med mutter
• Går att använda vid mycket smala nav

Ett mycket enkelt spännelement som endast består av 2 st koniska ringar, där du som kund själv får konstruera spännanordningen.
3003 består av två tunna koniska hylsor (1) och (2) med de koniska ytorna vända mot varandra.
Monteringsfläns för nav + skruv (3, 4) samt monteringsfläns för axel + skruv (5, 6) ingår ej i elementet och anpassas till den övriga konstruktionen och tillverkas av kund.
Elementet kan seriemonteras i flera rader, men det överförda momentet är inte direkt proportionellt till antalet ringar (se tabell sidan 38).
Spännelementet är ej självcentrerande, vilket innebär att en del av navet måste vara i direktkontakt med axeln för centreringens skull. Elementet är gjort för låga moment.

Användningsområden

Speciella applikationer där det krävs att man har ett mycket smalt nav och ont om utrymme.

Applikationer

T.ex. fastlåsning av en fläns på en pneumatisk
cylinder eller en labyrinttätning på en axel till en
slipmaskin.

Består av

1 Inre tryckring
2 Yttre tryckring

Spännelement typ 3012 standard

Spännelement typ 3022 standard

Spännelement typ 3023 standard

Spännelement typ 3061 / 3062 / 3063 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar medel till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 – 0,03 mm

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid medel-höga till höga moment.
Det höga yttrycket mot både nav och axel gör att man minskar risken för passningsrost. Serien är avsedd för att ersätta till exempel koniska klämbussningar och finns anpassad för de flesta standardiserade axelmåtten.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal, där kast och vibrationer kan förorsaka skador.
Den främre ringen har en något större diameter för att monteras mot navet för att på så sätt undvika axiella glidningar vid montage.

Applikationer

Tunga remskivor och svänghjul m.m.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Spännelement typ 3505 standard

Spännelement typ 3705 standard

Spännelement typ 4005 standard

Spännelement typ 4061 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar mycket höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,025 – 0,045 mm

Tillsammans med 1008 utgör dessa element det kraftigaste MAV har att erbjuda.
Den överförda kraften i förhållande till diametern är bland de största som går att erhålla med noggrann koncentricitet.

Användningsområden

Elementen används vid stora masströghetsmoment, kraftiga vibrationer snabba accelerationer samt när kraven på koncentricitet är höga.
Vid stora radialkrafter vid axeländen. Det höga yttrycket mot både nav och axel gör att man minskar risken för passningsrost.

Applikationer

Fastsättning av svänghjul på mekaniska pressar,
turbinrotorer och valsar i valsverk.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Främre inre tryckring
3 Yttre tryckring
4 Bakre inre tryckring

Spännelement typ 4061L standard

Spännelement typ 4071 standard

Spännelement typ 5061 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar låga till medelhöga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Avdragarskruvar erfordras
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 – 0,03 mm

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid medelhöga moment.
Serien är speciellt framtagen för tunnväggiga nav, vilket ger ett lägre axel/nav tryck per mm2. Detta gör att att serien inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer då det finns risk för passningsrost.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och vibrationer kan förorsaka skador.
Den främre ringen har en något större diameter för att monteras mot navet för att på så sätt undvika axiella glidningar vid montage. Den lämpar sig för automations-, förpacknings- och textilindustrin.

Applikationer

Montage av vinkelkugghjul, elastiska kopplingar samt kamdrivningar mm.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Distanshylsa
4 Yttre tryckring

Spännelement typ 6002 standard

Spännelement typ 6061 standard

Spännelement typ 6901 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar medelhöga till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,02 – 0,04 mm

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell noggrannhet vid medelhöga moment.
Serien är speciellt framtagen för att klara samma applikationer som 1062 men för att klara att överföra ett högre moment men med lägre axeltryck per mm2.
Detta gör att serien inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer då det finns risk för passningsrost eller inträngning av smuts.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och vibrationer kan förorsaka skador men där man behöver överföra ett högre moment med lägre axeltryck än vid användning av 1062.
Detta gör att den inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer, om den inte innesluts av ett skyddslock. Annars rekommenderas att man använder serie 4061 eller 1008 i stället.

Applikationer

Turbindrifter och stora fläktdrifter m.m.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Inre tryckring
3 Yttre tryckring

Spännelement typ 6902 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Klarar medelhöga till höga moment
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg

Denna serie har utvecklats för att tillgodose kraven på stor radiell och axiell noggrannhet vid medelhöga moment.
Serien är speciellt framtagen för att klara samma applikationer som 1062, men för att klara att överföra ett högre moment men med lägre axeltryck per mm2.
Detta gör att serien inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer då det finns risk för passningsrost eller inträngning av smuts.
Skillnaden med denna 6901 är att element försetts med en distansring som monteras mot navet för att undvika axiella rörelser vid montage.

Användningsområden

Är speciellt lämpad för höga varvtal där kast och vibrationer kan förorsaka skador men där man behöver överföra ett högre moment med lägre axeltryck än vid användning av 1062.
Detta gör att den inte lämpar sig för ogästvänliga miljöer, om den inte innesluts av ett skyddslock. Annars rekommenderas att man använder serie 4061 eller 1008 i stället.

Applikationer

Turbindrifter och stora fläktdrifter.

Består av

1 Sats av insexskruvar
2 Inre tryckring
3 Distansring
4 Yttre tryckring

Spännelement typ 6903 standard

Egenskaper

• Självcentrerande
• Ingen axiell rörelse vid montage
• Klarar medelhöga till höga moment
• Självlåsande
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet max 0,025 – 0,045 mm
• Vinkelavvikelse beroende på fläns som elementet trycker mot normalt max 0,05 mm

Detta är ett element som tagits fram för ett speciellt syfte nämligen att låsa fast ett annat element i axialled.
Spännelement har ungefär samma egenskaper som typ 1062 .
Elementet är gjort för att klara medel till höga moment. Konstruktionen gör att man i många fall slipper en låsring direkt vid lagret och i stället kan montera dammskyddsbrickor eller oljestänkskydd i direkt anslutning till lagret.

Användningsområden

Låsning av fläns eller ett lagerlock på en axel (se även montagebild). Det är naturligtvis viktigt att flänsen och lagerlocket är ordentligt anpassade.

Applikationer

Montage av svänghjul och på axlar t.ex.

Består av

1 Sats av insexskruvar, kv. 12.9
2 Yttre tryckring
3 Inre tryckring

Spännelement typ 7107 standard

Spännelement typ 1061 rostfritt

Spännelement typ 1062 rostfritt

Spännelement typ 2005 rostfritt

Spännelement typ 4061 rostfritt

Spännelement typ 5061 rostfritt

Spännelement typ 7903 rostfritt

Spännelement typ 3805 special

Spännelement typ 3905 special

Spännelement typ 2061 Mini

Egenskaper

• Axel/nav förband
• Medium till höga överförbara moment
• Enkelkona, självcentrerande, självlåsande
• För allmänna ändamål. Rekommenderas för servo- och stegmotorer.
• Inga axiella rörelser av nav vid installation
• God böjmomentskapacitet
• Toleranser axel h7-h11, nav H7-H11
• Axel och nav ytjämnhet Ra= 0,8-1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet/vinkelavvikelse max 0,015 – 0,03 mm

Består av

1 Sats av insexskruv kv. 12.9
2 Slitsad inre tryckring
3 Slitsad yttre tryckring

Spännelement typ 7903 Mini

Egenskaper

• Medium till höga överförbara moment
• Enkelkona
• Självcentrerande
• Självlåsande
• Samtidig låsning av angränsande delar (ex lagerring)
• God böjmomentskapacitet
• Toleranser axel h7-h11, nav H7-H11
• Axel och nav ytjämnhet Ra = 0,8 – 1,6 m
• Lätt att montera/demontera utan specialverktyg
• Koncentricitet max 0,025 – 0,045 mm
• Vinkelavvikelse beroende på fläns som elementet trycker mot normalt max 0,05 mm

Består av

1 Sats insexskruv, kv. 12.9
2 Slitsad yttre tryckring
3 Slitsad inre tryckring