Navigation

Service av växlar och variatorer

Ramström Transmission AB har ett brett program av transmissionsprodukter.
För att få ut maximal livslängd och driftsäkerhet ur växlar och variatorer krävs löpande underhåll och tillsyn i form av bl a oljebyten, inspektion. Räcker inte Er tid eller kunskap, hjälper våra servicetekniker till och utför arbete på plats hos Er eller på vår egen verkstad.

Vi utför tillsyn, service, reparation, ombyggnader och kan även utföra besiktningar och lämna statusrapport till hjälp för en ekonomisk underhållsplanering.

Har Ni problem att hitta en verkstadsrepresentant för just Er växel hjälper vi Er gärna att få fram fakta och reservdelar.

Kontakta oss för mer information.

Montage och ombyggnader

Vi utför olika montage och ombyggnader av exempelvis:

Byte av transportörkedjor och hjul

Kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

Kundanpassat

Med flera hydrauliska verktyg för kedjekapning ombesörjer vi leveranser av kedjor i kapade längder, med fästlänkar eller exempelvis montage av fästgafflar m.m.

 

 

 

 

Ramström Premium Service
Utrustningskontroll & online databehandling

Ramström Premium Service

Många kunder använder Rexnord TableTop® och MatTop® produkter och är intresserad av att öka livslängden på kedjorna och bestämma när man ska byta.
Ramström Premium Service hjälper våra kunder med att identifiera alla Rexnord produkter på varje transportör, inbegripet kvantitet och tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. Fördelen med denna tjänst är att kunna göra förebyggande underhåll, minska underhållskostnaderna och ha rätt produkt och kvantitet i lager i händelse av akut produktionsstillestånd.

Undersökning för att identifiera alla transportörkomponenter

Den inledande undersökningen omfattar identifiering av alla transportkedjor och kringutrustning och den installerade längden på varje transportör. All information är kopplad till drivmotorns serienummer som används som platsreferens på linjen.

Förslitningskontroll

Under anläggningsundersökningen, är slitagestatus för alla komponenter (kedjor, band, drev, vändhjul, kurvor, styrlister) kontrolleras.

Statusrapport tillgängligt på nätet

Ramström Premium Tjänsten använder sig av online databehandling. Alla produkttyper, mängder och beskrivningar görs tillgängliga på nätet som gör att du kan få tillgång till den linjen status från valfri plats. All data lagras på en säker server.
All information är kopplad till transportörmotorns nummer som används som platsreferensanmodan på linjen. Kedjans slitage-status indikeras med en synlig färgkod för varje transportörer i raden. Till exempel, grön – okej, gul – 1 år kvar, röd – byt nu.

Årlig uppdatering av erfarna servicetekniker

Slitage-status kan följas upp årligen. Våra erfarna applikationsingenjörer kommer att utvärdera statusen för alla transportörkedjorna & komponenter och uppgifterna kommer att uppdateras på nätet.

► LADDA NER BROSCHYR

Kontakta oss för mer information.

Service av växlar och variatorer

Ramström Transmission AB har ett brett program av transmissionsprodukter.
För att få ut maximal livslängd och driftsäkerhet ur växlar och variatorer krävs löpande underhåll och tillsyn i form av bl a oljebyten, inspektion. Räcker inte Er tid eller kunskap, hjälper våra servicetekniker till och utför arbete på plats hos Er eller på vår egen verkstad.

Vi utför tillsyn, service, reparation, ombyggnader och kan även utföra besiktningar och lämna statusrapport till hjälp för en ekonomisk underhållsplanering.

Har Ni problem att hitta en verkstadsrepresentant för just Er växel hjälper vi Er gärna att få fram fakta och reservdelar.

Kontakta oss för mer information.

Montage och ombyggnader

Vi utför olika montage och ombyggnader av exempelvis:

Byte av transportörkedjor och hjul

Kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

Kundanpassat

Med flera hydrauliska verktyg för kedjekapning ombesörjer vi leveranser av kedjor i kapade längder, med fästlänkar eller exempelvis montage av fästgafflar m.m.

 

 

 

 

Ramström Premium Service
Utrustningskontroll & online databehandling

Ramström Premium Service

Många kunder använder Rexnord TableTop® och MatTop® produkter och är intresserad av att öka livslängden på kedjorna och bestämma när man ska byta.
Ramström Premium Service hjälper våra kunder med att identifiera alla Rexnord produkter på varje transportör, inbegripet kvantitet och tillstånd av varje kedja, band, drev eller kurva. Fördelen med denna tjänst är att kunna göra förebyggande underhåll, minska underhållskostnaderna och ha rätt produkt och kvantitet i lager i händelse av akut produktionsstillestånd.

Undersökning för att identifiera alla transportörkomponenter

Den inledande undersökningen omfattar identifiering av alla transportkedjor och kringutrustning och den installerade längden på varje transportör. All information är kopplad till drivmotorns serienummer som används som platsreferens på linjen.

Förslitningskontroll

Under anläggningsundersökningen, är slitagestatus för alla komponenter (kedjor, band, drev, vändhjul, kurvor, styrlister) kontrolleras.

Statusrapport tillgängligt på nätet

Ramström Premium Tjänsten använder sig av online databehandling. Alla produkttyper, mängder och beskrivningar görs tillgängliga på nätet som gör att du kan få tillgång till den linjen status från valfri plats. All data lagras på en säker server.
All information är kopplad till transportörmotorns nummer som används som platsreferensanmodan på linjen. Kedjans slitage-status indikeras med en synlig färgkod för varje transportörer i raden. Till exempel, grön – okej, gul – 1 år kvar, röd – byt nu.

Årlig uppdatering av erfarna servicetekniker

Slitage-status kan följas upp årligen. Våra erfarna applikationsingenjörer kommer att utvärdera statusen för alla transportörkedjorna & komponenter och uppgifterna kommer att uppdateras på nätet.

► LADDA NER BROSCHYR

Kontakta oss för mer information.