Navigation

Ramström Transmission har under många år haft ett målmedvetet kvalitetsarbete. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig rätt kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om leveranser, kommunikation, lagerhållning eller rådgivning.

Som ett led i detta kvalitetsarbetet certifierade vi oss 1997.

Idag är vi certifierade enligt:

ISO 9001:2008
ISO 140001:2004

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi skall arbeta långsiktigt och eftersträva utmärkta relationer med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Vi skall uppfattas som ett kvalitets- och miljömedvetet företag när vi erbjuder våra produkter och tjänster.
Vilket innebär:
• Leveranser vid utlovad tidpunkt
• Leverera produkter som uppfyller kundens krav och   förväntningar
• Att ta hänsyn till våra produkters miljöpåverkan
• Uppfylla kraven i miljölagar och andra krav
• Arbeta för att uppfylla våra kvalitets- och miljömål
• Utveckla processerna genom att kontinuerligt diskutera   när vår verksamhet ger möjlighet till ständiga   förbättringar och förebyggande av förorening

Arbetsmiljöpolicy

Anställda inom Ramström Transmission AB skall ha en fysiskt och psykiskt säker arbetsmiljö och företaget skall på ett systematiskt sätt följa upp hela verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.
En god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt, skall råda för alla medarbetare, d.v.s. VD, chefer, övriga anställda, inhyrd personal och praktikanter.

Ladda ner certifikatet här ►

Ramström Transmission har under många år haft ett målmedvetet kvalitetsarbete. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig rätt kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om leveranser, kommunikation, lagerhållning eller rådgivning.

Som ett led i detta kvalitetsarbetet certifierade vi oss 1997.

Idag är vi certifierade enligt:

ISO 9001:2008
ISO 140001:2004

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi skall arbeta långsiktigt och eftersträva utmärkta relationer med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Vi skall uppfattas som ett kvalitets- och miljömedvetet företag när vi erbjuder våra produkter och tjänster.
Vilket innebär:
• Leveranser vid utlovad tidpunkt
• Leverera produkter som uppfyller kundens krav och   förväntningar
• Att ta hänsyn till våra produkters miljöpåverkan
• Uppfylla kraven i miljölagar och andra krav
• Arbeta för att uppfylla våra kvalitets- och miljömål
• Utveckla processerna genom att kontinuerligt diskutera   när vår verksamhet ger möjlighet till ständiga   förbättringar och förebyggande av förorening

Arbetsmiljöpolicy

Anställda inom Ramström Transmission AB skall ha en fysiskt och psykiskt säker arbetsmiljö och företaget skall på ett systematiskt sätt följa upp hela verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.
En god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt, skall råda för alla medarbetare, d.v.s. VD, chefer, övriga anställda, inhyrd personal och praktikanter.

Ladda ner certifikatet här ►