Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor
Ramström tillämpar Addtechs allmänna villkor gällande köp och leverans.
Läs mer: Addtech Allmänna Villkor

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Kreditkontroll kommer att genomföras innan köp. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatumet till full likvid kommit oss tillhanda.

När ordervärde understigande 500 SEK debiteras 250 SEK i hanteringskostnad.

Vid önskan om pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 SEK. Vi erbjuder kostnadsfria PDF-fakturor eller e-fakturor.

Leveranssätt
Leverans sker med DHL om inget annat leveranssätt begärs.

Eventuell frakt tillkommer enligt vår gällande taxa.

Priser och valuta
Samtliga priser är i SEK, exkl. moms, och gäller tills vidare. Vid förändring i marknads- och kostnadsläget, samt vid valutakursförändringar förbehåller vi oss rätten att justera priser utan föregående avisering.

Returer
Returer av standardvaror godkänns endast efter överenskommelse inom 30 dagar räknat från leveransdatum. Vid retur ska returblankett användas.

Godkänd returleverans av standardvara krediteras med 70% av varans pris. För returer med fakturavärde under 500 SEK uttages en returavgift på 100 SEK. Retur sker på kundens bekostnad.

Retur av specialanskaffade varor godkänns inte.

Kvalitets- och miljöpolicy

Ramström Transmission har under många år haft ett målmedvetet kvalitetsarbete. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig rätt kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om leveranser, kommunikation, lagerhållning eller rådgivning.

Vi ska arbeta långsiktigt och eftersträva utmärkta relationer med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Vi arbetar ständigt för att vara ett kvalitets- och miljömedvetet företag när vi erbjuder våra produkter och tjänster.

Vilket innebär;

  • Leveranser vid utlovad tidpunkt.
  • Leverera produkter som uppfyller kundens krav och förväntningar.
  • Att ta hänsyn till våra produkters miljöpåverkan.
  • Uppfylla kraven i miljölagar och föreskrifter.
  • Arbeta för att uppfylla våra kvalitets- och miljömål.
  • Utveckla processerna genom att kontinuerligt diskutera när vår verksamhet ger möjlighet till ständiga förbättringar och förebyggande av negativ miljöpåverkan.