ramström_transmission.jpg

Vilka är vi?

Ramström Transmission är ett teknikhandelsbolag verksamt inom mekanisk transmission och materialtransport. Vi har en stark position på den svenska marknaden inom våra kund- och produktsegment. Vår drivkraft är att skapa hållbara lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Vi representerar välkända internationella varumärken med produkter av hög kvalitet. Med vår tekniska kompetens och långa erfarenhet har vi utvecklat ett brett sortiment inom transmissionskomponenter och hjul för att möta era behov och utmaningar.

Vi stärker ständigt våra positioner genom lansering av nya produkter, vidareutveckling av våra tjänsteutbud och service till kunder och användare. Vår strävan är att alltid kunna erbjuda kunderna det bästa inom modern teknik och att marknadsföra detta med den specialkompetens som modern teknik kräver.

Vi finns där ni behöver oss!
Från Helsingborg i Söder till Sundsvall i Norr, vi finns på flera ställen i Sverige. Vårt huvudkontor och lager finns i Helsingborg. Vi har säljkontor i Sundsvall, Köping och Järfälla.

värdeord_ramström.png

Våra värdeord

Med oss som partner bygger vi tillsammans långvariga och trygga relationer för att minska driftstopp, öka säkerheten och skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vi på Ramström Transmission drivs av värdeorden respekt, engagemang, målfokus och samarbete. Dessa värdeord präglar vår företagskultur och vägleder oss i alla sammanhang som vi är verksamma inom.

ISO Certifikat

Ramström Transmission har en strävan om att driva ett hållbart företagande där vi möter marknadens kvalitets- och miljökrav samt har ett hållbarhetstänk gällande arbetsvillkor, miljö och etik.

Vi har under många år haft ett målmedvetet kvalitetsarbete. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig rätt kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om leveranser, kommunikation, lagerhållning eller rådgivning.

Som ett led i detta kvalitetsarbetet certifierade vi oss 1997.

Vi är idag certifierade enligt:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

People-2.png

Addtech gruppen

Vi är en del av Addtech som är en teknikhandelskoncern som arbetar för högteknologiska produkter och lösningar. Koncernen verkar inom valda nischer på marknaden och har kunder främst inom tillverkande industri och offentlig sector. Addtech har drygt 3500 medarbetare i omkring 140 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 14 miljarder svenska kronor och försäljning till ett 20-tal länder.

Addtech är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

2906_1.jpg

Vår historia

Fr Ramström AB grundades i Härnösand år 1876 som ett lokalt rederiföretag med ångbåtstrafik vid höga kusten. Så småningom började man med klareringsverksamhet och försäljning av förbrukningsvaror till industrin. På 1930-talet etablerades flera agenturer från utländska tillverkare. Vid krigsslutet 1945 hade svensk industri stort behov av importvaror av skilda slag och Fr Ramström expanderade kraftigt tack vare sina utlandskontakter. Starka agenturer erhölls inom de transmissions- och processtekniska områdena. Företaget fick successivt ett allt bredare program av maskiner, system och utrustningar från tillverkare i olika delar av världen.

2875_1.jpg

Ramström | Hjulex

Sommaren 2019 gick båda systerbolagen  Ramström Transmission AB och Hjulex AB samman. Sedan sammanslagningen bedrivs all verksamhet under Ramströms Transmission AB. Anledningen till fusionen är att båda företagen ser en stor möjlighet att stärka sitt totala erbjudande till våra kunder, framför allt i den tyngre tillverkningsindustrin i Sverige.