Hållbarhet

Hållbarhet

ramström_hållbarhet.jpg

Ramström Transmission verkar för en hållbar framtid och hållbara affärer

Vi på Ramström Transmission har alltid miljö, etik och kvalitet på agendan i alla affärer oavsett om det är leverantörer eller kunder. Vi jobbar aktivt internt och externt med dessa ledord.

Som alla bolag inom Addtech-koncernen har vi som mål att driva ett hållbart företagande. Vi möter marknadens krav på miljö, leveranssäkerhet och kvalitet.

Vi tänker miljösmart när det gäller alla typer av inköp samt att minimera användandet av kemikalier.

På detta sätt tar vi vårt ansvar för kommande generationer.

sigilll_gront_klimatavtal.png

Klimatavtal

Som ett led i detta är vi en del av Helsingborgs Klimatavtal.

Klimatavtal är till för företag i Helsingborg som tillsammans med staden vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Vi är alla överens om att vi måste samarbeta för att lyckas. Målet är att göra åtaganden som är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen för kommande generationers livskvalitet.

Ett undertecknande innebär att Ramström Transmission ställer sig bakom avsikten och målet med avtalet och på så sätt sänder en signal om att ni önskar att vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

FN_mål_ramström.jpg

Hållbarhetsvision 2030

Ramström Transmission har aktivt valt att fokusera på fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål innefattar ett arbete kring jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt bekämpa klimatförändringar.

Vi ska bland annat fokusera på följande:

  • Öka direktleveranserna från leverantör till slutkund.
  • 40% kvinnor i ledande position.
uppförandekod_ramström.jpg

Uppförandekod

Som en del av Addtech-koncernen följer vi deras riktlinjer gällande arbetsvillkor, etik och miljö. Med hjälp av detta uppmuntrar vi våra leverantörer och kunder att följa vår uppförandekod.

Vi tillsammans med koncernen arbetar för:

  • god affärsetik, mångfald och lika förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter för alla våra anställda
  • hälsosam och säker arbetsmiljö
  • goda arbetsvillkor och en ansvarsfull produktion i vår leverantörskedja

 

Läs mer om Addtech här.

MSC_cert_cover-1288x500_tcm8-207896.jpg

ISO-certifiering

Ramström Transmission är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt 9001. Våra kunder ska alltid veta att de kan vänta sig rätt kvalitet i sina kontakter med oss. Vare sig det handlar om leveranser, kommunikation, lagerhållning eller rådgivning. Vi har därmed blivit granskade av DNV när det gäller kvalitets- och miljöledningssystemet.