Vi är en del av Helsingborgs klimatavtal
2024-06-11

Vi är en del av Helsingborgs klimatavtal

Vi på Ramström Transmission vill upplysa om vårt aktiva deltagande i Helsingborgs klimatavtal, ett samarbete för att skapa en klimatsmart framtid.

Den 27 juni 2022 undertecknade vi detta avtal, vilket markerade vårt åtagande att arbeta för en hållbar utveckling. Hållbarhet är en central del av vår strategi och genomsyrar hela vår verksamhet.

Genom klimatavtalet har vi förbundit oss att:

  • Återvinna allt emballage
  • Utveckla samtransporter
  • Öka direktleveranser till slutkund
  • Påverka fastighetsägare att göra våra kontor och lager mer hållbara

Vi fortsätter att aktivt delta i klimatomställningen och ser fram emot att bidra till en bättre och mer hållbar framtid tillsammans med Helsingborgs stad.

Läs mer om klimatavtalet i Helsingborg: Klimatavtal i Helsingborg

Tillsammans gör vi skillnad!

sigilll_gront_klimatavtal.png