Siemens elmotorer

Elmotorer
Simotics elmotorer från Siemens. Siemens motorer står för kvalitet och robusthet och finns i många olika typer av applikationer. Användningsområdena sträcker sig från pumpar, fläktar och kompressorer till rulltrappor, hissar, transportbanor, kvarndrifter, rökgasfläktar, defibratorer samt mycket mer. En snabb, smidig och säker motorlösning. Se katalog för mer information om varje modell.