Komponenter för transportutrustning

Ramström Transmission erbjuder en bred variation av komponenter till transportutrustning. Med hjälp av vårt utbud av komponenter för transportutrustning kan vi leverera kompletta högkvalitativa system för transport av olika typer av produktionslinjer och materialtransporter. Komponenter till transportutrustning kan bidra till högre kvalitet av transport, större kapaciteter och en mer energisnål drift. Våra komponenter för transportutrustning är framför allt anpassade för odrivna rullbanor, hjulbanor, rullister, MatTop modulband och TableTop bandkedjor. Vårt utbud av komponenter till transportutrustning består av kulrullar, flänslager, maskinfötter, rullar, hjulbanehjul, glidskenor och allvägsrullar. Alla kulrullar i vårt sortiment kan användas för gods med hård och plan anläggningsyta. Kulrullarna kan användas med kulan uppåt vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. Vi har flänslager i compositmaterial som finns i olika utföranden. Dessa flänslager besitter högsta kvalitet för att vara en trygg komponent i din transportutrustning. Vi har även maskinfötter lämpade för transportsystem. I sortimentet finns fasta maskinfötter, ledande maskinfötter, vibrationsdämpande maskinfötter samt anti-slip tillbehör. I sortimentet anpassat för modulband och bandkedjor finns även glidskenor. Ett stort sortiment i vår produktkatalog är våra odrivna rullbanor. Vi har självklart även enskilda rullar till rullbanor. Våra rullar passar till hantering av lätt till tungt gods. Rullarna finns som stålrullar, plåtrullar och plastrullar. Bland hjulbanehjul finner du hjul anpassade för hjullister, hjulbanor och hjulfack. Allvägsrullar lämpar sig för medeltungt gods med plan och hård anliggningsyta. Våra allvägsrullar är avsedda för utrustning vars funktion är att rotera gods och riktningsändra godsflöde.