TableTop kurvgående kedja Low Friction 882 TAB BO

Transportband
Rex Acetal Low Friction (POM) och speciell blandning av smörjmedel. Detta kan minska slitaget med upp till 15 % jämfört med vanlig acetal; den är avsedd för applikationer med hög effekt vid måttliga till höga hastigheter för allmän transport. Heavy duty utförande. TAB-utföramde. Se katalog för komplett produktinformation.
Teknisk specifikation
  • Material : Plast