Navigation

– för att stärka erbjudandet till våra kunder

Den 1 juni 2019 går de båda systerbolagen Ramström Transmission AB och Hjulex AB samman. Fr.o.m den datum kommer all verksamhet att bedrivas under Ramström Transmissions organisationsnummer, men vi kommer även fortsättningsvis arbeta med 2 företagsnamn ut mot marknaden.
Anledningen till fusionen är att båda företagen ser en stor möjlighet att stärka sitt totala erbjudande till våra kunder, framför allt i den tyngre tillverkningsindustrin i Sverige.

För eventuella frågor kring fusionen vänligen kontakta:

Niclas Landin
VD Ramström Transmission
0705-274514
Niclas.landin@hjulex.se